Επικοινωνία

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε

  • ΛΕΝΟΡΜΑΝ 193, 104 42 ΑΘΗΝΑ
  • Κέντρο : 210 51 20 520
  • Παραγγελίες : 210 51 20 150
  • Προσφορές : 210 51 41 104
  • Μηχανογράφηση : 210 51 20 766 / 210 51 54 786
  • FAX : 210 51 22 520
  • info@pharmaservice.gr

    Επιτρέπω στη Pharmaservice να διατηρήσει τα δεδομένα που συμπληρώνω για ανάγκες επικοινωνίας μαζί μου