Προϊόντα

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ διαθέτει μεγάλη επάρκεια σε όλα τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου φαρμακείου: όλα τα Φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, Παραφαρμακευτικά προϊόντα, Γάλατα, Ειδικές τροφές και Καλλυντικά, καθώς και μια σειρά από προϊόντα αποκλειστικής διάθεσης: