Μηχανογραφική Υποστήριξη

Μηχανογραφική Υποστήριξη

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε., στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας στήριξης των φαρμακείων, δημιούργησε τμήμα υποστήριξης του προγράμματος φαρμακείου FarmakoNet, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη και την τεχνική υποστήριξη της CSΑ.

Είναι μια υπηρεσία, συμπληρωματική της φαρμακεμπορικής μας δραστηριότητας που με κύριο προσόν την τεχνογνωσία μας στον τομέα του φαρμακείου, αλλά και την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και υποστήριξης του φαρμακοποιού, έχει σκοπό να βοηθήσει τα φαρμακεία σε έναν δύσκολο και απαιτητικό τομέα της δουλειάς τους, όπως η μηχανογράφηση.

Τα έμπειρα στελέχη του τμήματος, είναι στην διάθεση των φαρμακείων που θα συμβληθούν με την υπηρεσία αυτή, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στην υποστήριξη του FarmakoNet, αλλά και να βοηθήσουν τους φαρμακοποιούς στην καλύτερη αξιοποίηση του.

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης:

210 51 20 766  –  210 51 54 786

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Farmakon ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Περισσότερα Νέα